Quyết định thành lập Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

29/07/2023 10:50
Ngày 04/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã ký Quyết định số 102/QĐ-BTC về việc thành lập Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Tổ giúp việc của Tiểu ban.
value-news-alt
29/07/2023 10:51

Quyết định thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
29/07/2023 10:02

Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
30/10/2021 10:58

Nghị quyết thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

null