Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14-18/9/2023 tại Hà Nội với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Ngày 01/4/2015, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) được tổ chức tại Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Hà NộiCác Mục tiêu Phát triển Bền vững: Biến Lời nói thành Hành động".

Sau một nửa chặng đường thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đặt ra đến năm 2030, tiến trình thực hiện các mục tiêu này cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Thực tế đặt ra yêu cầu cho cả cộng đồng quốc tế về một sự nỗ lực mang tính đột phá nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, trong đó cần đặc biệt chú trọng đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tìm kiếm những cách tiếp cận, giải pháp mới, đồng thời bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa, nhân văn.

Nghị sĩ trẻ, với tư cách là những nhà lãnh đạo chính trị gần gũi với thế hệ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thời cũng là những người am hiểu sâu rộng công nghệ, có năng lực khai thác đầy đủ tài năng của giới trẻ để đóng góp vào giải pháp cho các vấn đề chung.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để các nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về các hoạt động của nghị viện nhằm nâng cao vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như các giá trị văn hóa và con người.


Hội nghị tập trung vào 3 chủ đề chính:

Chuyển đổi Số
Phiên thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề sau:
- Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong thúc đẩy quả trình chuyển đổi Số nhằm tăng cường cơ hội phát triển bền vững;
- Chia sẻ kinh nghiệm của Nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4IR)
- Chia sẻ những tiến bộ đạt được trong việc số hoá các hoạt động của Nghị viện vì sự phát triển bền v

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Phiên thảo luận sẽ tập trung các vấn đề:
- Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (bao gồm cả khởi nghiệp của thanh niên) làm động lực cho sự phát triển bao trùm và bền vững, trong đó có lĩnh vực công nghệ thực phẩm (foodtech);
- Chia sẻ kinh nghiệm của Nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;
- Trao đổi, thảo luận về sự về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo góp phần đẩy mạnh quá trình đạt được SDGs;
- Đề xuất đối với các nghị viện về chính sách và giải pháp về xây dựng , hoàn thiện thể chế, chính sách để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá vì sự phát triển bền vững
Phiên họp tập trung thảo luận về vai trò nghị viện và nghị sỹ trẻ trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hoá, cụ thể:
- Hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc;
- Phát huy vai trò của văn hoá trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế;
- Cam kết bảo vệ và phát huy đa dạng văn hoá; tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hoá và sự đa dạng cho văn hoá;
- Vai trò của văn hoá và sự đa dạng văn hoá trong phát triển bền vững

null