Giới thiệu

Chủ đề

Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn Nghị sĩ trẻ: Là một cơ chế chính thức và thường trực trong Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) nhằm góp phần tăng cường số lượng và chất lượng tham gia của thanh niên trong các nghị viện và trong IPU. IPU đã thiết lập cơ chế Hội nghị toàn cầu hàng năm để góp phần tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; Xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm. Mục tiêu trao quyền cho thanh niên, mở rộng sự tham gia của thanh niên vào các tiến trình dân chủ và tham gia vào giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay tiếp tục được IPU quan tâm thúc đẩy. Theo đó, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2023.

Bối cảnh

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Các bất ổn về chính trị, kinh tế, xã hội đã kéo lùi các thành tựu chống đói nghèo trên thế giới, làm chậm trễ việc thực hiện các cam kết về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia. Xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển dịch chuỗi cung ứng đang ngày càng được các nước ưu tiên và đẩy mạnh.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khẳng định sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu, là sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô lớn nhất trong năm 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với thanh niên và giới trẻ Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng; quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh thanh niên Việt Nam, phong trào thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo. Việc đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ lần này tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm, chủ động của Việt Nam trong IPU.

Quốc hội Việt Nam - Chủ động, tích cực, trách nhiệm, sẵn sàng cho Hội nghị:

Quốc hội Việt Nam đã thành lập Ban Tổ chức Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Hội nghị thành lập các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế; Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền và Ban Thư ký Quốc gia.

Với phương châm “Hữu nghị, Trọng thị, Chu đáo, An toàn, Tiết kiệm và Hiệu quả”

đến nay Ban Tổ chức Hội nghị thông qua Đề án Tổng thể về công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; các Tiểu ban, Ban Thư ký quốc gia xây dựng các Đề án chi tiết, kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện đồng bộ công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị.

Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới IPU, trong đó có các kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu. Đoàn Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chủ trương, chính sách của Việt Nam liên quan đến các vấn đề trao đổi tại Hội nghị; đồng thời, đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm tăng cường vai trò của các Nghị sĩ trẻ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Tại hội nghị lần này, Việt Nam xác định tham gia chủ động, tích cực đóng góp thực chất vào nội dung của Hội nghị, bảo đảm hài hòa lợi ích của Việt Nam và lợi ích chung của khu vực và thế giới, thể hiện được vị thế và vai trò của Quốc hội nước chủ nhà; trao đổi các nội dung hợp tác song phương và đa phương giữa các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, thanh niên Việt Nam với các nghị sĩ trẻ, thanh niên các nước.

null