Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam

02/08/2023 16:28
Ngày 27/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII công bố Nghị quyết thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, đánh dấu bước khởi đầu quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của nhóm, góp phần thúc đẩy các đại biểu Quốc hội trẻ phát huy tài năng, cống hiến tâm huyết, trí tuệ và đóng góp nhiều hơn nữa cho những quyết sách quan trọng của Quốc hội.
Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ công bố Nghị quyết thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIII

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngày 08/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố Nghị quyết số 409/NQ-UBTVQH quyết nghị thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch. Đây là khóa thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam có quyết nghị thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Nghị sỹ trẻ Quốc hội Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Ban Thường trực nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam bao gồm các đại biểu Quốc hội từ 45 tuổi trở xuống tính từ thời điểm các đại biểu Quốc hội trúng cử (độ tuổi theo Quy chế hoạt động của Diễn đàn nghị sĩ trẻ Liên minh nghị viện thế giới IPU). Nhóm được thành lập nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các vấn đề liên quan đến giới trẻ, thanh niên và lồng ghép những vấn đề là mối quan tâm của thanh thiếu niên vào quá trình xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo…

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ cũng hướng tới mục tiêu bồi dưỡng, cung cấp thông tin, kỹ năng cho các đại biểu dân cử trẻ; thúc đẩy sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội trẻ trong các hoạt động của Quốc hội; tham gia các hoạt động đối ngoại nhằm trao đổi, chia sẻ với nghị sĩ trẻ các nước trên thế giới và tại các diễn đàn nghị viện đa phương nhằm tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam và trao đổi với nghị sĩ trẻ các nước về những vấn đề quan tâm chung của giới trẻ/nghị sĩ trẻ toàn cầu và khu vực.

Về số lượng thành viên, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIII có 69 thành viên, chiếm 13,86% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIV được thành lập vào năm 2016 với 131 thành viên, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội. Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XV có 124 thành viên, chiếm 24,84% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó có 71 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 57,2%, 53 đại biểu nam, chiếm tỷ lệ 42,7%, có 41 đại biểu Quốc hội trẻ là người dân tộc thiểu số, chiếm 33,0% trong tổng số đại biểu Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Về cơ cấu tổ chức, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ gồm Ban Thường trực Nhóm và các thành viên. Ban Thường trực Nhóm bao gồm: Chủ tịch Nhóm và các Phó Chủ tịch Nhóm (có 01 Phó Chủ tịch Thường trực). Chủ tịch Nhóm là Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Nhóm là các Đại biểu Quốc hội đang công tác tại các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội. Ban Thường trực Nhóm hoạt động kiêm nhiệm, mỗi đầu khóa, Ban có 06 thành viên (gồm 01 Chủ tịch và 05 Phó Chủ tịch) có nhiệm vụ xâ dựng dự kiến chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XV.

Ngày 02/6/2022, tại cuộc gặp mặt nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam sẽ đồng tâm phấn đấu, tham gia xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội trẻ và Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ quan tâm một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, đóng góp cách tiếp cận trẻ trung, mới mẻ, thu hút, huy động chất xám của giới trẻ, tư duy sáng tạo của thanh niên vào công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề đang đặt ra với thanh niên trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh thiếu nhi; khơi dậy, phát huy vai trò của nhân lực trẻ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước trong tình hình mới.

Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trong buổi gặp mặt Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Thứ hai, giữ mối liên hệ chặt chẽ, cầu nối giữa cử tri với Quốc hội; dành thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cử tri trẻ là công nhân, nông dân, sinh viên, nhà khoa học… để kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, góp phần hoàn thiện thể chế, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến giới trẻ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, các địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến công dân, cử tri trẻ.

Thứ ba, Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ cần bám sát Quy chế hoạt động của Nhóm, cụ thể hơn Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ trên cơ sở bám sát Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các địa phương tổ chức các hội thảo, hội nghị, khảo sát thực tiễn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho các thành viên Nhóm, góp phần giúp các đại biểu Quốc hội trẻ có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại biểu tại nghị trường Quốc hội.
Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Thứ tư, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ, các đại biểu Quốc hội trẻ cần thường xuyên trau dồi ngoại ngữ, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kiến thức, trở thành những "công dân toàn cầu"; tham gia chủ động, tích cực hoạt động tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của IPU, Mạng lưới Nghị sĩ trẻ Pháp ngữ…, gặp gỡ giao lưu với các nghị sĩ trẻ các nước nhằm tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ những vấn đề nghị sĩ trẻ trên thế giới và khu vực cùng quan tâm. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Trước mắt, cùng với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội vận động tốt việc dự kiến đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu của IPU tại Việt Nam vào năm 2023.

Nhóm cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hoạt động phong phú, chất lượng, hiệu quả cao hơn, cùng với các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội,… nhằm đóng góp nhiều hơn cho hoạt động của Quốc hội, hoạt động ngoại giao nghị viện, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; trong đó, chú trọng hơn việc quy hoạch nguồn cán bộ trẻ làm công tác lãnh đạo, quản lý và ứng cử đại biểu Quốc hội… và lưu ý phải làm công khai, dân chủ và minh bạch nhất để tìm được nhiều nguồn nhất. Cần xác định, việc tạo điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ trẻ tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý là trách nhiệm và công việc quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Nhóm ĐBQH trẻ

Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các nghị sỹ trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội trẻ với sức trẻ, trí tuệ, sự năng động và lòng nhiệt huyết, dù ở cương vị nào cũng nỗ lực cống hiến, nâng cao trách nhiệm chủ động tham gia vào các hoạt động đổi mới của Quốc hội, gương mẫu, thu hút, tập hợp thanh niên vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam đã tích cực hoạt động, đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy các đại biểu Quốc hội trẻ đóng góp cho những quyết sách quan trọng của nghị trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội trong các công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ nói chung và các đại biểu Quốc hội trẻ nói riêng đã thể hiện được trình độ, bản lĩnh, chính kiến, quan điểm vào những nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Các ý kiến nhìn chung có chất lượng cao, được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ.

Các đại biểu Quốc hội trẻ đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trẻ là thanh niên công nhân, thanh niên nông dân, thanh niên công chức, thanh niên khối công chức… kịp thời truyền tải, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ tới nghị trường cũng như tới các cơ quan của Chính phủ và chính quyền các địa phương.

Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam - Ảnh 6.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị tham vấn Nghị sĩ trẻ AIPA

Các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam cũng tham gia tích cực vào nhiều hoạt động ngoại giao nghị viện, đóng góp thiết thực, có ý nghĩa tại các diễn đàn đa phương, song phương, như: Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của Liên minh nghị viện thế giới (IPU), các Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu. Tại Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á - AIPA 41 tổ chức tại Việt Nam tháng 9/2020, Quốc hội Việt Nam đã đề xuất sáng kiến và lần đầu tiên tổ chức Hội nghị không chính thức của nghị sĩ trẻ AIPA trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA. Sáng kiến này của Quốc hội Việt Nam với vai trò nước chủ nhà đã được các đại biểu tham dự Đại hội đồng AIPA 41 đồng thuận cao, đánh giá là nhân tố mới, dấu ấn lịch sử quan trọng trong hình thành cơ chế hội nghị chính thức dành cho các nghị sĩ trẻ và tại AIPA 43 tổ chức ở Campuchia tháng 11/2022.

Năm 2023, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (diễn ra từ 14-17/9/2023 tại Hà Nội). Việc đăng cai tổ chức Hội nghị lần này càng khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IPU - tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới; đồng thời cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam đối với thành viên và các mối quan tâm chung của giới trẻ toàn cầu hiện nay. Đây cũng là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; bày tỏ chính kiến của Việt Nam và tạo sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Sự tham gia của các đại biểu Quốc hội trẻ trong hoạt động của Quốc hội đã góp phần tích cực, hiệu lực hiểu quả vào các hoạt động nghị trường và vào tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam, cũng như thành tựu của Quốc hội kể từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRẺ KHÓA XV (2021-2026)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Chức vụ

Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV

1

Nguyễn Anh Tuấn

26/11/1979

Nam

Kinh

Chủ tịch Nhóm

2

Đinh Công Sỹ

25/11/1979

Nam

Mường

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Đinh Thị Phương Lan

5/6/1976

Nữ

Co

Phó Chủ tịch

4

Lò Thị Việt Hà

15/11/1977

Nữ

Thái

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn Danh Tú

16/10/1981

Nam

Kinh

Phó Chủ tịch

6

Trịnh Xuân An

16/5/1982

Nam

Kinh

Phó Chủ tịch

7

Thái Quỳnh Mai Dung

15/5/1977

Nữ

Kinh

Phó Chủ tịch

Danh sách thành viên Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV

8

Đỗ Đức Hiển

14/9/1977

Nam

Kinh

thành viên

9

Phan Thị Thanh Phương

29/02/1984

Nữ

Kinh

thành viên

10

Hà Phước Thắng

26/3/1976

Nam

Kinh

thành viên

11

Trần Thị Diệu Thúy

8/3/1977

Nữ

Kinh

thành viên

12

Nguyễn Trần Phượng Trân

28/01/1976

Nữ

Kinh

thành viên

13

Văn Thị Bạch Tuyết

16/6/1976

Nữ

Kinh

thành viên

14

Nguyễn Duy Minh

26/7/1982

Nam

Kinh

thành viên

15

Đào Chí Nghĩa

12/6/1982

Nam

Kinh

thành viên

16

Huỳnh Thị Phúc

17/02/1976

Nữ

Kinh

thành viên

17

Dương Tấn Quân

21/10/1985

Nam

Chơ-ro

thành viên

18

Lê Thị Ngọc Linh

22/7/1982

Nữ

Kinh

thành viên

19

Trần Thị Hoa Ry

11/4/1976

Nữ

Khơme

thành viên

20

Hà Sỹ Huân

16/6/1978

Nam

Tày

thành viên

21

Nguyễn Thị Huế

4/1/1984

Nữ

Tày

thành viên

22

Hồ Thị Kim Ngân

2/3/1978

Nữ

Kinh

thành viên

23

Nguyễn Thị Thủy

15/12/1977

Nữ

Kinh

thành viên

24

Đỗ Thị Việt Hà

29/7/1978

Nữ

Kinh

thành viên

25

Phạm Văn Thịnh

13/12/1981

Nam

Kinh

thành viên

26

Nguyễn Thị Hà

29/12/1990

Nữ

Kinh

thành viên

27

Trần Thị Thanh Lam

29/9/1979

Nữ

Kinh

thành viên

28

Nguyễn Thị Yến Nhi

7/6/1980

Nữ

Kinh

thành viên

29

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

29/9/1985

Nữ

Kinh

thành viên

30

Nguyễn Văn Cảnh

7/12/1977

Nam

Kinh

thành viên

31

Nguyễn Thị Thu Thủy

7/8/1976

Nữ

Kinh

thành viên

32

Điểu Huỳnh Sang

25/12/1980

Nữ

Xtiêng

thành viên

33

Đặng Hồng Sỹ

20/01/1976

Nam

Kinh

thành viên

34

Nguyễn Hữu Thông

25/11/1981

Nam

Kinh

thành viên

35

Nguyễn Duy Thanh

12/3/1983

Nam

Kinh

thành viên

36

Đoàn Thị Lê An

26/02/1979

Nữ

Tày

thành viên

37

Nguyễn Đình Việt

9/7/1977

Nam

Kinh

thành viên

38

Phúc Bình Niê Kdăm

8/9/1983

Nữ

Ê-đê

thành viên

39

Y Vinh Tơr

16/8/1976

Nam

Mnông

thành viên

40

Lê Thị Thanh Xuân

15/12/1977

Nữ

Mnông

thành viên

41

Trần Thị Thu Hằng

11/3/1982

Nữ

Kinh

thành viên

42

Phạm Thị Kiều

20/10/1981

Nữ

Mnông

thành viên

43

Quàng Thị Nguyệt

1/11/1997

Nữ

Khơ-mú

thành viên

44

Đỗ Huy Khánh

30/5/1977

Nam

Kinh

thành viên

45

Bùi Xuân Thống

17/4/1976

Nam

Kinh

thành viên

46

Vũ Hồng Văn

3/2/1976

Nam

Kinh

thành viên

47

Lê Quốc Phong

3/5/1978

Nam

Kinh

thành viên

48

Huỳnh Minh Tuấn

10/10/1980

Nam

Kinh

thành viên

49

Rơ Châm H′Phik

15/02/1979

Nữ

Gia-rai

thành viên

50

Siu Hương

16/8/1983

Nữ

Gia-rai

thành viên

51

Tráng A Dương

24/4/1977

Nam

Mông

thành viên

52

Vương Thị Hương

28/9/1988

Nữ

La Chí

thành viên

53

Đặng Quốc Khánh

2/9/1976

Nam

Kinh

thành viên

54

Bùi Thị Quỳnh Thơ

28/8/1976

Nữ

Kinh

thành viên

55

Lê Anh Tuấn

23/02/1976

Nam

Kinh

thành viên

56

Đinh Thị Ngọc Dung

26/11/1985

Nữ

Kinh

thành viên

57

Nguyễn Thị Việt Nga

29/9/1976

Nữ

Kinh

thành viên

58

Nguyễn Văn Quân

8/3/1980

Nam

Kinh

thành viên

59

Hoàng Đức Chính

16/5/1981

Nam

Mường

thành viên

60

Đặng Bích Ngọc

29/9/1980

Nữ

Mường

thành viên

61

Vũ Hồng Luyến

29/3/1983

Nữ

Kinh

thành viên

62

Hà Hồng Hạnh

18/11/1976

Nữ

Kinh

thành viên

63

Châu Quỳnh Dao

18/5/1977

Nữ

Khơme

thành viên

64

Lý Anh Thư

5/5/1976

Nữ

Kinh

thành viên

65

U Huấn

22/01/1980

Nam

thành viên

66

Trần Thị Thu Phước

20/10/1976

Nữ

Xơ-đăng

thành viên

67

Nàng Xô Vi

11/2/1996

Nữ

Brâu

thành viên

68

Tao Văn Giót

16/8/1990

Nam

Lự

thành viên

69

Lưu Bá Mạc

21/10/1980

Nam

Nùng

thành viên

70

Phạm Trọng Nghĩa

14/11/1978

Nam

Tày

thành viên

71

Chu Thị Hồng Thái

21/11/1984

Nữ

Tày

thành viên

72

Nguyễn Thị Lan Anh

18/5/1981

Nữ

Kinh

thành viên

73

Hà Đức Minh

28/4/1987

Nam

Tày

thành viên

74

Trịnh Thị Tú Anh

17/8/1980

Nữ

Kinh

thành viên

75

Lâm Văn Đoan

30/01/1976

Nam

Kinh

thành viên

76

Lê Thị Song An

11/10/1977

Nữ

Kinh

thành viên

77

Trần Quốc Quân

2/10/1987

Nam

Kinh

thành viên

78

Nguyễn Hoàng Uyên

24/6/1976

Nữ

Kinh

thành viên

79

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

22/7/1982

Nữ

Kinh

thành viên

80

Trần Thị Quỳnh

23/01/1993

Nữ

Kinh

thành viên

81

Hoàng Minh Hiếu

17/8/1976

Nam

Kinh

thành viên

82

Thái Thanh Quý

19/4/1976

Nam

Kinh

thành viên

83

Nguyễn Thành Công

10/7/1984

Nam

Kinh

thành viên

84

Trần Thị Hồng Thanh

6/4/1977

Nữ

Kinh

thành viên

85

Chamaléa Thị Thủy

20/4/1983

Nữ

Ra-glai

thành viên

86

Hà Ánh Phượng

3/11/1991

Nữ

Mường

thành viên

87

Lê Văn Thìn

20/8/1976

Nam

Kinh

thành viên

88

Lê Đào An Xuân

9/1/1983

Nữ

Kinh

thành viên

89

Trần Quang Minh

25/11/1976

Nam

Kinh

thành viên

90

Đặng Thị Bảo Trinh

28/3/1986

Nữ

Kinh

thành viên

91

Nguyễn Thị Thu Hà

4/2/1978

Nữ

Kinh

thành viên

92

Lương Văn Hùng

10/6/1976

Nam

Kinh

thành viên

93

Huỳnh Thị Ánh Sương

16/6/1976

Nữ

Kinh

thành viên

94

Hồ Thị Minh

23/9/1976

Nữ

Bru Vân Kiều

thành viên

95

Triệu Thị Ngọc Diễm

2/2/1985

Nữ

Hoa

thành viên

96

Phạm Thị Minh Huệ

2/3/1984

Nữ

Kinh

thành viên

97

Hoàng Thị Đôi

4/6/1977

Nữ

Lào

thành viên

98

Vi Đức Thọ

22/11/1976

Nam

Thái

thành viên

99

Huỳnh Thanh Phương

4/5/1978

Nam

Kinh

thành viên

100

Hoàng Thị Thanh Thúy

2/9/1984

Nữ

Kinh

thành viên

101

Nguyễn Văn Huy

2/1/1979

Nam

Kinh

thành viên

102

Trần Khánh Thu

26/11/1982

Nữ

Kinh

thành viên

103

Lê Văn Cường

28/8/1978

Nam

Kinh

thành viên

104

Lê Thanh Hoàn

1/8/1976

Nam

Kinh

thành viên

105

Cao Mạnh Linh

23/01/1982

Nam

Kinh

thành viên

106

Phạm Thị Xuân

11/10/1991

Nữ

Mường

thành viên

107

Nguyễn Hải Nam

2/10/1977

Nam

Kinh

thành viên

108

Tạ Minh Tâm

7/11/1978

Nam

Kinh

thành viên

109

Nguyễn Thị Uyên Trang

31/8/1982

Nữ

Kinh

thành viên

110

Nguyễn Kim Tuyến

10/12/1977

Nữ

Kinh

thành viên

111

Thạch Phước Bình

28/9/1978

Nam

Khơme

thành viên

112

Phạm Thị Hồng Diễm

1/1/1979

Nữ

Kinh

thành viên

113

Huỳnh Thị Hằng Nga

28/8/1982

Nữ

Khơme

thành viên

114

Nguyễn Việt Hà

3/12/1985

Nữ

Tày

thành viên

115

Âu Thị Mai

25/3/1978

Nữ

 

thành viên

116

Ma Thị Thúy

3/10/1978

Nữ

Tày

thành viên

117

Trịnh Minh Bình

22/8/1977

Nam

Kinh

thành viên

118

Nguyễn Thanh Phong

21/5/1976

Nam

Kinh

thành viên

119

Nguyễn Thị Quyên Thanh

19/10/1978

Nữ

Kinh

thành viên

120

Nguyễn Thị Minh Trang

16/5/1979

Nữ

Kinh

thành viên

121

Nguyễn Văn Mạnh

15/4/1978

Nam

Kinh

thành viên

122

Triệu Thị Huyền

23/3/1992

Nữ

Dao

thành viên

123

Khang Thị Mào

5/9/1986

Nữ

Mông

thành viên

124

Nguyễn Thành Trung

26/10/1982

Nam

Kinh

thành viên

value-news-alt
02/08/2023 17:59

Liên minh nghị viện thế giới (IPU)

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
02/08/2023 16:28

Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
02/08/2023 16:16

Quốc hội Việt Nam

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
02/08/2023 15:40

Hội nghị Nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ IPU

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
02/08/2023 14:13

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
18/07/2023 10:18

Nghị sĩ trẻ của Quốc Hội Việt Nam

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
18/07/2023 09:04

Giới thiệu chung

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

null