Lịch sự kiện

14.9 2023

Tọa đàm: “Tăng cường năng lực số cho thanh niên”

Đăng ký đại biểu

Tọa đàm: “Tăng cường năng lực số cho thanh niên”
Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội

14:00 - 16:30

Khai mạc Triển lãm thành tựu Đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

17:30-18:00

Chiêu đãi chính thức của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì
Khách sạn JW Mariott Hà Nội

18:30

15.9 2023

Khai mạc hội nghị

Đăng ký đại biểu (tiếp)

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:00 - 18:00

Phiên khai mạc
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:00

Phát biểu của Ngài Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:05 - 9:15

Phát biểu ghi hình của Ngài Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (dự kiến)
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:15 - 9:20

Ngài Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:20 - 9:30

Ngài Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Hạ nghị sĩ, Vương quốc Anh
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:30 - 9:40

Ngài Martin Chungong, Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:40 - 9:50

Ngài Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội Việt Nam
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

9:50 - 10:00

Phát biểu dẫn đề về tình hình thực hiện các SDGs và vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
Bà Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

10:00 - 10:15

Ông Tomas Lamanauskas, Phó Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) - phát biểu ghi hình
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

10:15 - 10:30

Chụp ảnh chung
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

10:30 – 10:45

Nghỉ giải lao
10:45 – 11:00

10:45 – 11:00

Phiên thảo luận chuyên đề 1: Chuyển đổi số
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

11:00 – 12:30

Ăn trưa

Phòng 313 và 318, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

12:30 – 13:30

Phiên thảo luận chuyên đề 1: Chuyển đổi số (tiếp tục)
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

13.30 – 14.30

Nghỉ giải lao
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

14.30 – 15.00

Phiên thảo luận chuyên đề 2: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

15.00 – 17.00

Chương trình tự do

Buổi tối

16.09
2023

Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững

Phiên thảo luận chuyên đề 3: Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

09:00 - 10:30

Nghỉ giải lao
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

10:30 - 11:00

Phiên thảo luận chuyên đề 3: Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững (tiếp tục)
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

11:00 - 12:00

Ăn trưa
Phòng 313 và 318, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

12:00 - 13:30

Phiên bế mạc
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

14:00

Trình bày Báo cáo tóm tắt của 03 Phiên thảo luận
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

14:00-15:00

Trình bày và thông qua Tuyên bố Hội nghị về Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

15:00 - 15:30

Phát biểu bế mạc
• Ngài Duarte Pacheco, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới
• Ngài Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

15:30 - 16:00

Chương trình biểu diễn nghệ thuật

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC)

19:00

17.09
2023


Thăm tỉnh Quảng Ninh, tham quan Vịnh Hạ Long
Tỉnh Quảng Ninh

Cả ngày

Chương trình tự do

Buổi tối

{"id":"234493598312169472","url":"/lich-su-kien-1952307181048507.htm","title":"Lịch sự kiện","MetaDescription":"","MetaKeyword":"","MetaKeywordFocus":"","ZoneId":1952196,"Id":"1952307181048507","EncryptId":"1952307181048507","StrId":"1952307181048507","SiteId":195,"Title":"Lịch sự kiện","SubTitle":"","Sapo":"Lịch sự kiện","Avatar":"280519326726475776/2023/7/18/mask-group-1689645883527226798723-0-1260-260-1676-crop-16896521186051184954723.png","AvatarDesc":"","Avatar2":"","Avatar3":"","Avatar4":"","Avatar5":"","Author":"","NewsRelation":"[]","Status":8,"Source":"","IsFocus":false,"Type":18,"ThreadId":0,"CreatedDate":"2023-07-18T10:48:50Z","LastModifiedDate":"2023-09-12T12:47:36Z","DistributionDate":"2023-07-18T03:48:00Z","CreatedBy":"hieunv_vcc","LastModifiedBy":"phamphong","PublishedBy":"hieunv_vcc","EditedBy":null,"LastReceiver":null,"WordCount":0,"ViewCount":0,"Priority":0,"ListZoneId":"","Tag":"","Note":"","TagPrimary":null,"Price":0,"DisplayStyle":0,"DisplayPosition":0,"DisplayInSlide":0,"AvatarCustom":"","OriginalId":0,"NewsType":0,"IsOnHome":true,"Url":"/lich-su-kien-1952307181048507.htm","OriginalUrl":null,"NoteRoyalties":"","TagItem":"","NewsCategory":0,"InitSapo":"","TemplateName":"","TemplateConfig":"[]","IsPr":false,"PrPosition":0,"AdStore":false,"AdStoreUrl":null,"PrBookingNumber":null,"IsBreakingNews":false,"IsOnMobile":false,"PegaBreakingNews":0,"InterviewId":0,"RollingNewsId":0,"TagSubTitleId":0,"ZoneName":"Lịch sự kiện","QuickNewsVietId":"0","CmsAccountVietId":"0","PenName":null,"IsActivePenName":false,"IsShowPenNameCTV":false,"ContentFooterType":0,"LocationType":0,"ExpiredDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SourceURL":"","BonusPrice":0,"ShortTitle":"","ParentNewsId":"0","ApprovedBy":null,"ApprovedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","ReturnedBy":null,"SentBy":null,"ErrorCheckedBy":null,"ErrorCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","SensitiveCheckedBy":null,"SensitiveCheckedDate":"0001-01-01T00:00:00Z","LastModifiedDateBySource":"0001-01-01T00:00:00Z","IsProd":false,"IsBot":0,"IsEdit":0,"IsEditDistributionDate":0,"ListOldId":null,"BrandIds":null,"GroupId":-1,"PageNumber":0,"EditedExpertiseBy":null,"EditedDepartmentBy":null,"ListAuthorId":"","originalDistributionDate":"2023-07-18T10:48:00Z","BrandContent":0,"Sticker":0,"ExpertId":0,"TopicId":0,"CurrentTopic":0,"CurrentThread":0,"is_show_avatar":true,"Manual_DistributionDate":"2023-07-18T03:48:00Z","MetaTitle":""}