Hội nghị Nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ IPU

Năm 2010, các nghị viện thành viên IPU đã thông qua một Nghị quyết mang tính bước ngoặt về “Sự tham gia của thanh niên trong tiến trình dân chủ” tại Đại hội đồng IPU-122 tại Bangkok, Thái Lan, trong đó tuyên bố để đạt được nền dân chủ có ý nghĩa đòi hỏi sự tham gia đầy đủ và tích cực của thanh niên và các tổ chức thanh niên trong các quá trình dân chủ ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế.

Năm 2013, IPU đã thiết lập Diễn đàn nghị sĩ trẻ, một cơ chế chính thức và thường trực trong IPU nhằm góp phần tăng cường số lượng và chất lượng tham gia của thanh niên trong các nghị viện và trong IPU.

Năm 2014, IPU đã thiết lập cơ chế Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu hàng năm để góp phần: Tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện và đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; Xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm.

Đến nay, 08 Hội nghị toàn cầu đã được tổ chức về các chủ đề khác nhau, bao gồm: Sự tham gia của giới trẻ vào hoạt động chính trị và dân chủ (Thụy Sỹ, 2014); Hòa bình và thịnh vượng (Nhật Bản, 2015); Các Mục tiêu phát triển bền vững (Zambia, 2016); Kinh tế, xã hội và chính trị bao trùm (Canada, 2017); Thúc đẩy tính bền vững, bảo vệ lợi ích của các thế hệ tương lai (Azerbaijan, 2018); Đạt được các SDGs và trao quyền cho thanh niên thông qua phúc lợi xã hội (Paraguay, 2019); Cách tiếp cận của thanh niên hậu COVID-19 (2021, tổ chức trực tuyến); Ứng phó với biến đổi khí hậu (Ai Cập, 2022).

Mặc dù có những cam kết chính trị mạnh mẽ của IPU, các nghị viện mới đạt được các tiến độ trong việc thực hiện mục tiêu về Sự tham gia của thanh niên trong tiến trình dân chủ. Theo khảo sát thường xuyên của IPU, mức độ đại diện của thanh niên trong các Nghị viện nói chung còn thấp. Một nửa dân số thế giới dưới 30 tuổi, trong khi chỉ có 2,6% nghị sĩ trên toàn cầu đại diện cho nhóm tuổi này. Khoảng 37% các Nghị viện không có nghị sĩ nào dưới 30 tuổi. Do đó, mục tiêu trao quyền cho thanh niên, mở rộng sự tham gia của thanh niên vào các tiến trình dân chủ và tham gia vào giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay tiếp tục được IPU quan tâm thúc đẩy.


Năm 2023, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14-18/9 tại Hà Nội với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

null