Nghị quyết thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

30/10/2021 10:58
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Trưởng Ban Công tác đại biểu, ngày 30/10/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 409/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026).
value-news-alt
29/07/2023 10:51

Quyết định thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
29/07/2023 10:02

Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

value-news-alt
30/10/2021 10:58

Nghị quyết thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

null